fbpx
 

Heropening tydens vlak 4 Covid-19

Geagte Kliënt / Dear Customer,                                                                                                                                                                                                                                                        

Hiermee ons opregte dank vir u lojaliteit en ondersteuning aan ons Onderneming en al sy verskeie afdelings van besighede die afgelope jare en ook meer spesifiek tans in hierdie tye van Nasional inperking weens die COVID-19 pandemie ervaar, en word opreg waardeer. Dankie vir u begrip en geduld hiermee ervaar en die ondersteuning gebied.

Herewith our sincere gratitude towards you, our customer, for your loyalty and support towards our business and it’s different enterprises over the last years, especially also during the times of the National lockdown periods as we currently experience. We thank you for your patience and for your support during these trying times. We are eternally grateful for that.

Kennis hiermee dat vanaf Dinsdag 5 Mei 2020 alle afdelings en takke van hierdie onderneming oopgestel word vir die publiek soos per regulasies promulgeer onder Vlak 4 deur Regering daar gestel. Sluit in voertuig-verkope, onderdele verkope en Werkswinkel-hersteldienste in, onderhewig aan streng gesondheids en veiligheids-maatreëls daar gestel. Brandstofverkope gaan normaalweg soos tans voort.

Notice herewith that our Business will resume to be open to the public from 5th May 2020 as per regulations and measures promulgated under Level 4 by the Government. That includes vehicle sales, parts sales and workshop vehicle repairs, under strict health and safety conditions that must be abide to. Fuel sales at our forecourts continues as per current conditions.

Voertuig-herstelwerk geskied op grondslag van “bring en kom afhaal” en word geen wag-area daarvoor in perseel vir kliënte geskep nie. Dra van gesigmaskers is verpligtend vir enige persoon wat ons persele besoek en sosiale afstandhouding is verpligtend en beperk tot n afstand van 2 meters. Handreinigers sal by elke ingang vir u gebruik by ingange geplaas word. Dit is ook verpligtend dat volledige rekordhouding van kliënte-besoeke gedoen word en mag toetsing van sodanige persoon insluit. U geduld en begrip hiermee word waardeer.

All vehicle repairs will be conducted by a “drop off and collect” policy as no customer waiting areas will be utilized. Upon entering our premises, the wearing of face masks and social distancing of at least 2 meters are compulsory. Sanitize your hands upon entering with chemicals provided. Record holding of all customers visiting our premises are to be kept and may include screening tests. Your patience and understanding of these measures are appreciated.

Besigheids-ure / Bussiness hours                                                                                                                     

Mon – Fri = 08H00 – 15h00            Sat = 08H00 – 12H00  

Brandstof Diensstasies / Fuel Stations:   Mon – Son = 07H00 – 20H00                                                                                                                                            

Mag verander word na bestaande ure voor inperking.

May change to normal hours before the lockdown

Die veiligheid en gesondheid van ons personeel, en u ons kliënt, is van kardinale belang en daarom sal ons sekere maatreëls in plek stel om daardeur ook die voortbestaan van ons Ondernemings in hierdie tye te verseker. U waardering en ondersteuning hiervoor word waardeer. Wees veilig, wees gesond en bo alles behou goeie geloof.

The safety and health of our personnel, you our customer, are paramount to the continuous of our business during these trying times and such measures needs to be in place to do so. In this regard we value and appreciate your support. Be safe and healthy and keep good faith.

Dankie / We thank you

Bestuur en Personeel / Management and Personnel

Print
css.php